Repetitie op woensdag 20.00 - 22.00 uur

Ja ik wil meedoen!

De contributie bedraagt € 75,- per kwartaal.

Overmaken op:
Rek.nr. NL97INGB 0003574761
t.n.v. Oratoriumkoor Cantando Pijnacker.

Degene die in de loop van een kwartaal lid wordt mag 3 repetities gratis meezingen en betaalt daarna naar evenredigheid tot het einde van het kwartaal.