Zingen is voor iedereen
Zingen is gezond
Zingen is door inspanning ontspanning

Kom eens kijken, luisteren en meedoen. Je zult zien, koorleden zijn gewone mensen die tijdens de repetitie gewoon fouten maken. Door mee te doen zie je hoe plezierig het is. De eerste keer gaat het soms moeizaam, maar al gauw merk je dat het beter gaat en wordt het na goed oefenen muziek. Voor je het weet zing je mee met een optreden alsof je nooit anders gedaan hebt.

We studeren hard en serieus, maar er is ook tijd voor een grapje en tussendoor is een pauze waarin je even kunt ontspannen en bijkletsen.

Afwisseling vinden we belangrijk, niet eindeloos hetzelfde regeltje blijven oefenen; zit er nog een foutje in dan komt dat later wel weer goed. Belangrijk is dat iedereen het gevoel heeft dat hij actief en goed bezig is, zodat we aan het eind van een repetitie zeggen: “we hebben fijn gestudeerd”.

Je bent van harte welkom, schroom niet, bel ons gerust of kom langs. De eerste drie repetities zijn gratis.

Repetitieavond

Woensdag
20.00 tot 22.00 uur
CJMV-gebouw
Kerkweg 24
2641 GD Pijnacker

Tijdens de vakantie (begin juli t/m midden augustus en in de kerstvakantie) wordt er niet gerepeteerd.

Contributie bedraagt € 75,- per kwartaal. Je kunt het bedrag overmaken naar de penningmeester op rekeningnummer:  NL97 INGB 0003 5747 61, t.n.v. Oratoriumkoor Cantando Pijnacker