Zou u dit stuk nog eens willen zingen? Vanaf 12 september repeteren wij op woensdag vanaf 20.00 uur. De deelnamekosten zijn € 40,–. Muziek in bruikleen.

Locatie CJMV gebouw, Kerkweg 24 Pijnacker.

U bent van harte welkom.flyer jenkins