Het gemengde koor staat onder muzikale leiding van dirigent Hans van Rutten en Špela Pušnik achter de piano.

Het koor is opgericht in 1910 als de Chr. Gemengde Zangvereniging Hallelujah. Bij het 100-jarig bestaan in 2010 is de naam gewijzigd in een modernere versie. Het koor repeteert in het CMJV-gebouw, het thuishonk sinds 1932.

hans van rutten 2017

Dirigent Hans van Rutten speelt vanaf zijn 7e jaar blokfluit. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma koos hij voor de studie blokfluit aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Na het behalen van zijn conservatoriumdiploma blokfluit in 1988 volgde hij de opleiding koordirectie die hij afsloot in 1994 aan de Hogeschool IDE te Gorinchem. Hij kreeg zangles van Jan Willem Westerhuis.

Hans van Rutten streeft naar een grote variatie in zijn werk. Zo was hij dirigent van een aantal kerkkoren en een strijdliederenkoor. Hij werkte met zowel een mannen- als een vrouwenkoor. Lichte muziek wisselde hij af met een oratoriumkoor. Hij richtte een kinderkoor op, daarnaast gaf hij les aan het Nationaal Kinderkoor. Met zijn koren trad hij in alle provincies van Nederland op. Hij maakte ook koorreizen naar België, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Naast Cantando is hij dirigent van het Soester mannenkoor ‘Apollo’, de Langedijker Oratorium Vereniging (Broek op Langedijk). Verder werkt hij als adem- en ontspanningstherapeut volgens de methode Van Dixhoorn. Meer info is te vinden op zijn website www.ademenmuziek.nl.

Naast koordirectie, is een goede begeleiding van groot belang.

Spela  Pusnik, onze nieuwe pianiste

stelt zich voor:

Mijn naam is Spela Pusnik, ik ben geboren op 5 december 1994 in Slovenië, in Slovenj Gradec. Ik werk sinds juni 2018 bij Cantando als pianiste.

 

Ik ben sinds september 2017 in Nederland en ik  woon en studeer in Den Haag.

Ik heb de opleiding voor pianiste gevolgd in Slovenië, in Oostenrijk (Klagenfurt) heb ik muziekpedagogie gestudeerd en in Nederland studeer ik piano in het 2e jaar van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

 

Ik bespeel geen andere instrumenten en ik werk ook nog niet bij een ander orkest of koor. Ik hoop binnenkort studenten te begeleiden in hun pianostudie.

 

Op de vraag of het de bedoeling is dat ik de dirigent ga vervangen in zijn afwezigheid, moet ik vertellen dat ik wel dirigeren heb geleerd bij de studie in Oostenrijk en een klein orkest hebt gedirigeerd, maar ik durf zo’n groot koor nog niet aan.

In de toekomst wil ik gewoon een heel goede pianiste worden.

Cantando

Om het jaar voert het oratoriumkoor naast kleinere werken een groot werk uit met solisten en orkest.

Woensdag is de vaste zangavond. We zingen van 20.00 uur tot 22.00 uur in het CJMV-gebouw aan de Kerkweg 24 te Pijnacker. Wilt u het proberen? Wij bieden u de mogelijkheid drie keer vrijblijvend mee te zingen. Vindt u het leuk dan kunt u lid worden.
Heeft u oratoriumwerken welke wij momenteel instuderen al eerder gezongen en wilt u deze nog eens zingen dan bent u ook van harte welkom. U betaalt dan contributie voor de periode dat u meezingt.

 

Toekomstige muziek in 2020:

Mozart Requiem