Het gemengd koor is opgericht in 1910 als de Chr. Gemengde Zangvereniging Hallelujah. Bij het 100-jarig bestaan in 2010 is de naam gewijzigd in een modernere versie. Om het jaar voert het oratoriumkoor naast kleinere werken een groot werk uit met solisten en orkest.

Woensdag is de vaste zangavond. We zingen van 20.00 uur tot 22.00 uur in het CJMV gebouw, Kerkweg 242641GD, te Pijnacker. Wilt u het proberen? Wij bieden u de mogelijkheid drie keer vrijblijvend mee te zingen. Vindt u het leuk dan kunt u lid worden.

informatie over lidmaatschap
Heeft u oratoriumwerken welke wij momenteel instuderen al eerder gezongen en wilt u deze nog eens zingen dan bent u ook van harte welkom. U betaalt dan contributie voor de periode dat u meezingt.

Het gemengde koor staat onder muzikale leiding van dirigent Hans van Rutten en Špela Pušnik achter de piano.

hans van rutten 2017

Dirigent Hans van Rutten speelt vanaf zijn 7e jaar blokfluit. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma koos hij voor de studie blokfluit aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Na het behalen van zijn conservatoriumdiploma blokfluit in 1988 volgde hij de opleiding koordirectie die hij afsloot in 1994 aan de Hogeschool IDE te Gorinchem. Hij kreeg zangles van Jan Willem Westerhuis.

Hans van Rutten streeft naar een grote variatie in zijn werk. Zo was hij dirigent van een aantal kerkkoren en een strijdliederenkoor. Hij werkte met zowel een mannen- als een vrouwenkoor. Lichte muziek wisselde hij af met een oratoriumkoor. Hij richtte een kinderkoor op, daarnaast gaf hij les aan het Nationaal Kinderkoor. Met zijn koren trad hij in alle provincies van Nederland op. Hij maakte ook koorreizen naar België, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Naast Cantando is hij dirigent van het Soester mannenkoor ‘Apollo’, de Langedijker Oratorium Vereniging (Broek op Langedijk). Verder werkt hij als adem- en ontspanningstherapeut volgens de methode Van Dixhoorn. Meer info is te vinden op zijn website

www.ademenmuziek.nl.

Naast koordirectie, is een goede begeleiding van groot belang.

Spela  Pusnik, onze nieuwe pianiste

Špela Pušnik kreeg haar eerste pianolessen in Velenje, Slovenië, waar zij later haar studie
vervolgde aan het muziekgymnasium. Daarna studeerde zij IGP (Studiengang Instrumentalund Gesangspädagogik) in Klagenfurt, Oosterijk, waar zij in 2017 afstudeerde. In dat zelfde jaar is zij klassiek piano gaan studeren op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Ellen Corver. Nu werkt en woont zij in Den Haag. Ze begeleidt verschillende koren en is werkzaam als piano docent.

Historie Oratoriumkoor Cantando Pijnacker

Wilt u een indruk krijgen van het koor? Bekijk foto’s en video’s van activiteiten en concerten op deze pagina.