Oratoriumkoor Cantando Pijnacker is een gemengd koor. Het koor staat onder muzikale leiding van dirigent Hans van Rutten en Wim Hazeu (van huis uit organist) achter de piano.

Het koor is opgericht in 1910 als de Chr. Gemengde Zangvereniging Hallelujah. Bij het 100-jarig bestaan in 2010 is de naam gewijzigd in een modernere versie. Het koor repeteert in het CMJV-gebouw, het thuishonk sinds 1932.

hans van rutten 2017

Dirigent Hans van Rutten speelt vanaf zijn 7e jaar blokfluit. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma koos hij voor de studie blokfluit aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Na het behalen van zijn conservatoriumdiploma blokfluit in 1988 volgde hij de opleiding koordirectie die hij afsloot in 1994 aan de Hogeschool IDE te Gorinchem. Hij kreeg zangles van Jan Willem Westerhuis.

Hans van Rutten streeft naar een grote variatie in zijn werk. Zo was hij dirigent van een aantal kerkkoren en een strijdliederenkoor. Hij werkte met zowel een mannen- als een vrouwenkoor. Lichte muziek wisselde hij af met een oratoriumkoor. Hij richtte een kinderkoor op, daarnaast gaf hij les aan het Nationaal Kinderkoor. Met zijn koren trad hij in alle provincies van Nederland op. Hij maakte ook koorreizen naar België, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Naast Cantando is hij dirigent van het Soester mannenkoor ‘Apollo’, de Langedijker Oratorium Vereniging (Broek op Langedijk) en vrouwenkoor Switches (Gouda). Verder werkt hij als adem- en ontspanningstherapeut volgens de methode Van Dixhoorn. Meer info is te vinden op zijn website www.ademenmuziek.nl.

p1430724-2

Wim Hazeu, correpetitor. Wim gaat ons helaas verlaten wegens gezondheidsredenen, hij zit al vanaf 1996 bij ons  achter de piano. Er is nu een vacature voor een nieuwe correpetitor.

Naast koordirectie, is een goede begeleiding van groot belang.

Sinds mei 1996 begeleidt Wim Hazeu het Oratoriumkoor Cantando Pijnacker bij de wekelijkse repetities. Als organist, afgestudeerd aan het conservatorium, is hij eveneens in staat concerten te begeleiden.

Wim is vaste organist in de St. Agneskerk te Den Haag en dirigent van het koor aldaar. Het koor heeft de luxe dat Wim, bij afwezigheid van Hans, goed in staat is de repetities over te nemen.

Cantando

Om het jaar voert het oratoriumkoor naast kleinere werken een groot werk uit met solisten en orkest.

Woensdag is de vaste zangavond. We zingen van 20.00 uur tot 22.00 uur in het CJMV-gebouw aan de Kerkweg 24 te Pijnacker. Wilt u het proberen? Wij bieden u de mogelijkheid drie keer vrijblijvend mee te zingen. Vindt u het leuk dan kunt u lid worden.
Heeft u oratoriumwerken welke wij momenteel instuderen al eerder gezongen en wilt u deze nog eens zingen dan bent u ook van harte welkom. U betaalt dan contributie voor de periode dat u meezingt.

 

Toekomstige muziek:

The Armed Man: A Mass For Peace van Karl Jenkins