Ank had hulp met voorbereiden, bakken en verkoop van de oliebollen. De opbrengst van de oliebollenactie is €288,-. Bedankt allemaal.