Bij de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2018 treedt onze onvolprezen secretaris Yvonne Jansen af. De voorzitter bedankt haar namens bestuur en leden voor de afgelopen 6 jaar waarin ze zich enthousiast en deskundig heeft ingezet voor het koor. Een bon en een bloemetje zijn wel op zijn plaats! ALV 2018 afscheid Yvonne

Gelukkig blijft ze op de achtergrond nog even aan om haar opvolgster, Betty Hoozemans, in te werken. Dit wordt zeer op prijs gesteld, zeker met het oog op de organisatie van het grote evenement The Armed Man. In haar dankwoord geeft Yvonne aan altijd met plezier haar taak in het bestuur vervuld te hebben. Hopelijk een aansporing voor de leden om ook eens in het bestuur te komen.

ALV 2018 afscheid Yvonne 2